yürüdükçe

gecedir
yürünür
varılmaz
bilinir
varılamayacağı
ve
yük olduğu
bilginin
yalnızlık
yol boyu
uzayıp
gitmektedir
- varsa - söylenecek
duyan
kulaklar için
- bile - dinlemek
insan ömrüncedir
gecedir
bilinir
yürünür
varmak, bazen
varmadığını anlamak biçimindedir