yanılsama

ben
   gittikçe
           ufukta
                 küçülmeyen
                          sensin