soğukkanlı

geliverdi yazın sonu
hazırlanıp çıkıncaya kadar
kalakaldık
nasıl kalıveriyorsa ayazda
bir kertenkele