ne yaparız?

bir iki satır okur
kahve söyleriz
-sakınırız rakıyı bu muamma kayıtsızlıktan-
kelime karalar, şiir oynarız

ne yaparız?

yağmur kararsız
yağmur yılışık
ıslanmakla ıslanmamak arasında

ne yaparız?

bekleriz canlanmasını
saçak altının, kahve köşesinin
belleğe çentilmiş halinin
yürümekle durmak arasında

ne yaparız?

eller atkı aranır
burunlarda ıhlamur kokusu
bu yutkunurkenki acıyı
soğuk algınlığına yorarız