boşluğa bakmak

uzayan
uzadıkça yoksunluğa dönüşen
nadas da
üretim biçimidir
yalnız çiftçilerin değil
şairlerin de bildiği